Titlu proiect: ,,Didactino - Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică"
Cod contract: POSDRU/157/1.3/S/137440
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți

Acasă

Proiectul DIDACTINO vizează îmbunătățirea formării profesionale continue pentru 2400 cadre didactice din învățământul preuniversitar din județele Mehedinți și Sibiu prin formarea și dezvoltarea competențelor cu scopul îmbunătățirii managementului și calității procesului educațional.
DIDACTINO oferă:
▪ Metode interactive de predare-învățare-evaluare și instrumente TIC;
▪ Sistem inovator de formare e-learning mixt (clasic față-în-față și online pe platforma e-learning   a P2);
▪ Educație continuă, modernă, de calitate, corelată cu cerințele în continuă schimbare de pe piața muncii și din sistemul de educație;
▪ Înființarea a 6 Centre de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători (CDPEI), 3/regiune.