Beneficii

De ce să participi în proiectul DidactIno?
Într-o economie bazată pe cunoaștere, calitatea instruirii și dobândirea unor noi abilități de către cadrele didactice din învățământul preuniversitar devin factori de competitivitate. Din acest punct de vedere, proiectul se pliază pe Principiile europene comune pentru formarea competențelor și calificarea cadrelor didactice, cât și pe strategiile naționale sectoriale de profil și nevoile de formare analizate la nivel de sistem, dar cu precădere în județele Mehedinți și Sibiu.

Cum?
Formarea profesională se realizează sub formă de cursuri organizate și desfășurate în cadrul programelor de formare profesională continua și, în funcție de opțiunea participanților permite obținerea următoarelor certificări:

• Certificat CNFP absolvire programe de formare profesională continuă;
• Diploma absolvire studii postuniversitare.

Proiectul vă oferă posibilitatea să vă completați atât aptitudinile cât și experiența profesnională după cum urmează:
a. Optimizarea învățării în programe after school
• Tehnici de învățare în programul after school;
• Activități de educație în programul after school;
• Consilierea și asistarea psihopedagogică a elevilor în programul after school;

b.Optimizarea performanțelor profesionale prin consultanță și instruire (coaching)cognitiv comportamental:
• Descrierea,analiza și evaluarea performanțelor profesionale;
• Impactul inteligenței sociale și emoționale asupra performanțelor profesionale;
• Coaching cognitiv comportamnetal pt optimizarea performanțelor profesionale.

c. Tehnici de clarificare a valorilor și educației morale:
• Personalitate și dezvoltare morală;
• Tehnici active de instruire;
• Tehnici avansate de calrificare a valorilor educației morale.

d. Instrumente și strategii pt optimizarea calității educației la nivelul clasei pregătitoare:
• Metode și instrumente de cunoaștere și evaluare a progresului socio-emoțional al copilului pe parcursul clasei pregătitiare;
• Strategii de dezvoltare și optimizare a competențelor socio-emoționale în relația educator- copil;
• Adecvarea strategiilor didactice la caracteristicile de dezvoltare cognitive și emoționale ale copiilor.

e. Scriere,management și implementare proiecte:
• Scrierea cererii de finanțare cu respectarea actelor normative în domeniu;
• Tehnici și instrumente de management și implementare proiecte;
• Proiecte și programe de intervențe în comunitate.

f. Eficientizarea comunicării în mediul școlar:
• Adaptarea comunicării la caracteristicile de personalitate ale elevilor;
• Comunicare verbală și nonverbală în activitatea de învățământ;
• Etică și deontologie în relațiile interpersonale în mediul școlar.

g. Management școlar adaptat la realitățile societății românești:
• Managementul învățării pt valorificarea tipurilor de inteligență și stimularea creativității elevilor;
• Managementul resurselor de timp, motivație și competență;
• Tehnici de optimizare a activităților didactice.

h. Legislația învățământului și a muncii în context European:
• Legislația educației în România în context european;
• Legislața muncii în mediul educațional în context European;
• Statutul personalului didactic

i. Metode de predare-învățare utilizând tehnologii modern:
• Metode inovative de predare/învățare adaptate la ariile curiculare;
• Tehnici moderne de evaluare a performanțelor școlare;
• Etica și deontologia în procesul de evaluare.

Toate cele nouă programe de formare au două module transversale comune, respectiv:
• Tehnologii de comunicație, multimedia și elearning în educație;
• Nediscriminare,diversitate,egalitate de șanse și gen în contextul dezvoltării durabile.

Și…
Știm că timpul tău este prețios. Știm că de obicei familia este mai importantă decât cariera! Însă este momentul să te gândești mai mult la tine și la cariera ta.
Aflându-te pe această pagină înseamnă că ești deja partenerul nostru. Astfel, în cadrul proiectului „DidactIno – Formare inovativă pentru valoare și performanță în cariera didactică” prin intermediul Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, Inspectoratului Școlar Județean Sibiu și al Universității Spiru Haret, alături de Comisia Europeană și Guvernul României:

• vei beneficia de o subvenție de 1000 lei în momentul absolvirii cursului.

Bine ai venit alături de noi!