Pagina 1 din 1212345...10...Ultima »

Viziunea și obiectivele strategice privind învățarea pe tot parcursul vieții în România

Factorii demografici si de migrație conduc la o motivație puternică pentru ostrategiede învățare pe tot parcursul vieții în România. La fel ca în alte State Membre, dar într-o măsură și mai mare, îmbătrânirea și declinul populației cu vârstă de muncă reprezintă provocări imense pentru sprijinirea creșterii economice pe termen lung în România. Proiecțiile realizate recent arată că populația activă din România va continua să scadă rapid de-a lungul deceniilor următoare. Până în 2050, se estimează că populația activă se va reduce cu peste 30% față de 2010, de trei ori mai repede decât media pentru Europa de Vest, cu implicații negative asupra potențialului de creștere pe termen lung și a sustenabilității finanțelor publice. Tot până în 2050, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani vor reprezenta aproape 30% din populație, în comparație cu nivelul curent de 15% . Citiți mai mult

Stabilirea priorităților privind învățarea pe tot parcursul vieții în România

Crearea unui sistem de IPV eficient necesită timp și eforturi susținute din partea tuturor părților interesate. Prezentul document prezintă contribuții, constând dintr-o multitudine de măsuri menite să abordeze discontinuitățile ce împiedică creșterea relevanței ÎPV. Implementarea SNÎPV necesită ordonarea și prioritizarea atentă a măsurilor. Acest lucru presupune identificarea unei serii posibile de măsuri care trebuie implementate imediat, pentru a dezvolta catalizatorul ce stă la baza acestei strategii. Citiți mai mult

Învățarea pe tot parcursul vieții în Uniunea Europeană

În anul 2009, COM a pregătit Cadrul strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și al formării profesionale. Acest document strategic evidențiază rolul decisiv al politicilor privind educația și formarea profesională în creșterea productivității și dezvoltăriidurabile. Documentul ET 2020   recunoaște învățământul preșcolar, primar, secundar, superior și învățământul profesional și tehnic drept esențiale pentru succesul Europei. Citiți mai mult

Învățarea pe tot parcursul vieții. Cadru legislativ și disfuncționalități

Legea educației naționale nr. 1/2011,cu modificările si completările ulterioarereglementează ÎPV în România,incluzând aspectele principale ale educației și formării profesionale într-un mod integrat și coerent, și, de asemenea, identifică roluri și responsabilități. Legea include cerințe privind recunoașterea și certificarea competențelor obținute prin intermediul educației formale, non-formale și informale. Citiți mai mult

Cadrul pe care îl oferă România pentru învățarea pe tot parcursul vieții

România a înregistrat una dintre cele mai mari rate de creștere economică la mijlocul anilor 2000, cu câțiva ani de creștere economică puternică, însoțită de o creștere rapidă a cheltuielilor guvernamentale. Creșterea economică a depășit 6,5% în perioada 2003-2008, iar cheltuielile publice s-au accelerat în aceeași perioadă, în contextul alegerilor parlamentare și prezidențiale. Cheltuielile cu salariile din sectorul public și cu asigurările sociale au crescut de la 51% în 2005, Citiți mai mult

Pagina 1 din 1212345...10...Ultima »