Pagina 12 din 12« Prima pagină...89101112

Structură/ agendă seminar de schimb de bune practici în domeniul formării profesionale a personalului didactic din învățământul preuniversitar

Seminarul de schimb bune practici în domeniul formării profesionale a personalului didactic din învățământul preuniversitar se desfășoară timp de 15 ore, programate pe parcursul a 3 zile. Participanții sunt cadre didactice din învățământul preuniversitar, care în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 5561/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar al ministrului educației naționale, într-o perioadă de 5 ani trebuie să acumuleze un număr de 90 de credite în conformitate cu cerințele art. 82 al ordinului menționat.
Citiți mai mult

Raport de analiză privind bunele practici în domeniul formării profesionale a personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea dezvoltării de instrumente de lucru pentru identificarea și stabilirea de bune practici în domeniul formării profesionale a personalului didactic din învățământul preuniversitar

Cadrul legal privind formarea profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar este constituit din Legea 1/2011 – Legea educației naționale, actelor normative de aplicare a acesteia, ordinele ministrului educației naționale

Personalul încadrat în învățământul preuniversitar beneficiază de dreptul de a participa la oricare din formele de pregătire și de organizare a perfecționării/formării continue prevăzute de Ordinul ministrului educației naționale 5561/2011.
Citiți mai mult

Raport de analiză privind bunele practici în domeniul formării profesionale a personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea stabilirii unui set de indicatori caracteristici pentru bunele practici în domeniul formării profesionale a personalului didactic din învățământul preuniversitar

I. Probleme generale
Personalul încadrat în învățământul preuniversitar beneficiază de dreptul de a participa la oricare din formele de pregătire și de organizare a perfecționării/formării continue a cadrelor didactice, în țară sau în străinătate.

Cadrele didactice care predau la grupe sau clase cu predare în limbile minorităților naționale au dreptul la pregătire și perfecționare conform prevederilor art. 45 alin. (11) din Legea educației naționale nr. 1/ 2011.
Citiți mai mult

Pagina 12 din 12« Prima pagină...89101112