Pagina 5 din 12« Prima pagină...34567...10...Ultima »

Evaluarea elevilor

Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare
Evaluarea are drept scop orientarea și optimizarea învățării.
Conform legii, evaluările în sistemul de învățământ românesc se realizează, la nivelul de disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.
Citiți mai mult

Consiliul reprezentativ al părinților / asociația de părinți

La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează consiliul reprezentativ al părinților.
Consiliul reprezentativ al părinților din unitatea de învățământ este compus din președinții comitetelor de părinți.
Consiliul reprezentativ al părinților își desemnează președintele și 2 vicepreședinți ale căror atribuții se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, și se consemnează în procesul-verbal al ședinței.
Citiți mai mult

Consiliul clasei din învățămîntul preuniversitar

Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal și este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, cu excepția claselor din învățământul postliceal și, pentru toate clasele, cu excepția celor din învățământul primar, din reprezentantul elevilor clasei respective. Citiți mai mult

Părinți / Comitetul de părinți

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali

Părintele, tutorele sau susținătorul legal al antepreșcolarului/preșcolarului/elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învățământ unde va studia copilul/elevul.
Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situația școlară și comportamentul propriului copil.
Citiți mai mult

Pagina 5 din 12« Prima pagină...34567...10...Ultima »