Activitățile proiectului

În cadrul proiectului se realizează următoarele activități:

A1. Management de proiect cuprinde activități specifice pentru pregătirea și asigurarea condițiilor pentru implementarea proiectului; management tehnic și consiliere juridică; management financiar-contabil și achiziții publice; monitorizare continuă și evaluarea proiectului.

A2. Formarea profesională constă în formarea și dezvoltarea profesională continuă a min. 2400 cadre didactice din învățământul preuniversitar din regiunile de dezvoltare vizate, prin programe de formare profesională și/sau postuniversitare (aprobate/autorizate/acreditate CNFP/MEN).

A3. Bune practici în formarea profesională a personalului didactic. Activitatea cuprinde identificarea, cuantificarea și analizarea bunelor practici în formarea profesională a personalului didactic, utilizând instrumente de lucru variate (cercetare cantitativă și calitativă; focus-grupuri; seminarii) care să permită elaborarea unui raport de analiză bune practici.

A4. Centre de Dezvoltare Profesională pentru Educatoare și Învățători-CDPEI: înființarea a 6 CDPEI (3/regiune, în mediul rural/orașe mici), pentru asigurarea facilităților necesare dezvoltării resurselor umane din educație, în special învățători și educatoare, prin: a.cursuri formare; b.acces la resurse și informații în domeniul pedagogiei, psihologiei, consilierii; c.crearea de comunități de practică și rețele de colaborare etc.

A5. Informare, promovare și diseminare rezultate. Activitatea prevede: informare și promovare a proiectului; publicare, mediatizare și diseminare rezultate proiect.