Grupul țintă

Proiectul vizează un grup țintă de minimum 2400 de cadre didactice (ISCED 0-6) din sistemul de învățământ prevuniversitar,, care vor fi selectate din 2 regiuni de dezvoltare ale României, respectivregiunile SV (Mehedinți) și C (Sibiu). Membrii grupului țintă, din care 1400 femei și 790 din mediul rural, vor fi selectați conform următoarelor categorii de grup țintă:
• 95 tineri absolvenți sub 35 ani, debutanți în cariera didactică;
• 540 cadre didactice/personal didactic din învățământul preșcolar;
• 860 cadre didactice/personal didactic din învățământul primar;
• 400 cadre didactice/personal didactic din învățământul secundar inferior;
• 505 cadre didactice/personal didactic din învățământul secundar superior.