Rezultatele proiectului

Au fost prevăzute următoarele rezultate anticipate:

R1: Managementul proiectului asigurat în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse prin desfășurarea activităților din Graficul activităților proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliți, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare

R2:
R2.1. minimum 9 programe de formare profesională autorizate
R2.2. minimum 2400 participanți mediul rural/ urban, repartizați pe categorii specifice
R2.3. minimum 2400 cadre didactice participante la programe de formare profesională continua
R2.4. 2400 participanți (100%) obțin certifcate/diplome de participare și absolvire

R3: Bune practici identificate.
R3.1. metodologie și instrumente de lucru elaborate
R3.2. 8 focus grupuri desfășurate; 1 seminar-focus grup de bune practici desfășurat
R3.3. Seminar de bune practici desfășurat; raport de analiză asupra bunelor practici în domeniul formării profesionale a personalului didactic finalizat

R4: 6 centre de dezvoltare profesională pentru educatoare și învățători înființate și funcționale, câte 3 pe județ/regiune.

R5: materiale de informare și promovare realizate și distribuite; 2 conferințe (finalizare și lansare proiect) desfășurate; rezultate proiect publicate, mediatizate și diseminate.